Istilah-Istilah Ukuran Dalam Fiqih

 • oleh

ISTILAH UKURAN DALAM FIQIH :

 • Satu QIROTH menurut imam Tsalasah 0,215 Gr
 • Satu DIRHAM menurut imam Tsalasah 2,715 Gr
 • Satu MITSKOL menurut imam Tsalasah 3,879 Gr
 • Satu DANIQ menurut imam Tsalasah 0,430 Gr
 • Satu DZIRO’ Al-Mu’tadil menurut Aktsarin-Nas 48 Cm
 1. Menurut Al Makmun 41,666625 Cm
 2. Menurut An-Nawawi 44,720 Cm
 3. Menurut Ar-Rofi’i 44,820 Cm
 • Satu MUD Menurut Imam Tsalatsah 9,22 Cm (P x L x T ) = 0,766 Ltr
 • Satu SHO Menurut Imam Tsalatsah 14,65 Cm (P x L x T ) = 3,145 Ltr
 • Satu WASAQ Menurut Imam Tsalatsah 57,32 Cm (P x L x T ) = 188,712 Ltr
 • Satu SHO’ Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 1.862,18 Gr
 • Satu MUD Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 456,54 Grm
  -sponsor-
  style="text-align: justify;">
 • Satu SHO’ Beras putih 2.719,19 Grm
 • Satu Mud Beras putih 679,79 Grm
 • Air DUA KULAH menurut An-Nawawi 55,9 Cm ( P x L x T ) = 174,580 Ltr
 1. Menurut Ar-Rofi’iy 56,1 Cm (P x L x T ) = 176,245 Ltr
 2. Menurut Ahli Iraq 63,4 Cm (P x L x T ) = 245,325 Ltr
 3. Menurut Aksarin-Nas 60 Cm (P x L x T ) = 187,385 Ltr
 • Zakat Fitrah adalah satu SHO’ 2.719,19 Grm = 2,71919 Kg
 • Jarak Qosor Sholat menurut:
 1. Kitab Tanwirul Qulub 80,640 Km
 2. Al-Ma`Mun 89,999992 Km
 3. Ahmad Husain 94,500 Km
 4. Aksarul Fuqha 119,99988 Km
 5. Hanafiyyah 96 km
 6. Kitab Fiqh al-Islâmy 88, 74 km
 7. Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 94, 5 km
 • Mîl al-Hâsyimy:
 1. Versi Imam Makmûn 1, 666665 km
 2. Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 1, 76041 km
 3. Versi Mayoritas ulama’ 2, 4999975 km
 • Farsakh:
 1. Versi Imam Makmûn 4, 99995 km
 2. Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 5, 28125 km
 3. Versi Mayoritas ulama’ 7, 4999925 km
 • RITL BAGDAD menurut:
 • An-Nawawi 349,16 Grm
 • Ar-Rofi’i 353,49 Grm
 • NISHOB SARIQOH emas menurut Imam Tsalasah 0,97 Grm
 • Satu UQIYAH 12 Dirham
 • Satu DIRHAM 2 Gram

DAFTAR NISOB DAN ZAKAT HARTA ZAKAWIY

 • Perak 543,35Gr 1/40=13,584Gr 2,5% Dikeluarkan setelah 1 tahun
 • Tambang Perak 543,35Gr 1/40=13,584Gr 2,5% Dikeluarkan seketika
 • Rikaz Perak 543,35Gr 1/5=108,67Gr 20% Dikeluarkan seketika
 • Harta dagang dengan modal perak 543,35Gr 1/40 =13,584 Gr 2,5% Ditaksir dengan perak dan dikeluarkan setelah 1 tahun
 • Emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Dikeluarkan setelah 1 tahun
 • Tambang Emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Dikeluarkan seketika
 • Rikaz Emas 77,58Gr 1/5=15,516Gr 20% Dikeluarkan seketika
 • Harta dagang dengan modal emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun
 • Gabah 1.323,132Kg 1/10=132,3132Kg 10% Tanpa biaya pengairan
baca juga :  Silsilah Tafsir Al-Quran

       1.323,132Kg 1/20=66,1566Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Padi gagang 1.31,516 Kg 1/10=163,1516Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       1.31,516 Kg 1/20=81,5758Kg 5% Dengan biaya pengairan.

 • Beras 815,758 Kg 1/10=81,5758Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       815,758 Kg 1/20=40,7879Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Gandum 558,654 Kg 1/10=55,8654Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       558,654 Kg 1/20=27,9327Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Kacang tunggak 756,697 Kg 1/10=75,6697Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       756,697 Kg 1/20=37,83485Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Kacang Hijau 780,036Kg 1/10=78,0036Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       780,036Kg 1/20=39,0018Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Jagung kuning 720 Kg 1/10=72 Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       720 Kg 1/20=36 Kg 5% Dengan biaya pengairan

 • Jagung Putih 714 Kg 1/10=71,4 Kg 10% Tanpa biaya pengairan

       714 Kg 1/20=35,7Kg 5% Dengan biaya pengairan

KETERANGAN:

 • Perhitungan awal tahun pada zakat hewan ternak dimulai dari memilikinya dalam jumlah 1 nishob, begitu juga pada emas dan perak. Sedangkan untuk barang dagang maka:

Bila modal dagang diambilkan dari emas atau perak yang sudah genap 1 nishob baik dipakai semua atau tidak, maka penghitungan tahun dimulai dari pemilikan emas atau perak.

Bila modal dagang berasal dari selain emas atau perak yang telah mencapai 1 nishob, maka penghitungan tahun dimulai dari permulaan berdagang.

 • Daftar nishob dan ukuran di atas dikutif dari kitab “FATHIL-QODIR” susunan Syaikh Ma’sum bin Ali Quwaron, Jombang.
 • Yang dimaksud dengan Imam Tsalatsah di atas adalah Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Hambali.
 • Nishob emas pada daftar di atas adalah nishob emas murni (emas dengan kadar 100%). Sedangkan untuk mencari nishob emas yg tidak murni (emas dengan kadar kurang dari 100%) yaitu dengan cara: Nishob emas murni (77,58) dibagi kadar emas yg tidak murni kemudian hasilnya dikalikan dengan kadar emas murni (100)
baca juga :  Silsilah Tafsir Al-Quran

          Contoh:

          Untuk pencarian Nishob emas dengan kadar 90%:

          Nishob = 77,58 : 90 x 100 = 86,2 Gr

          Zakat yg harus dikeluarkan – 2,5% (1/40) = 2,155 Gr

 • 2,0% (1/50) = 17,24 Gr

          Untuk pencarian Nishob emas dengan kadar 75%:

          Nishob = 77,58 : 75 x 100 = 103,44 Gr

          Zakat yg harus dikeluarkan – 2,5% (1/40) = 2,586 Gr

 • 2,0% (1/50) = 20,688 Gr
 • Nishob dan ukuran untuk jenis biji-bijian dengan menggunakan berat atau gram sebagai mana daftar diatas adalah hanya pendekatan saja. Sebeb ukuran yang asal menurut Syara’ adalah dengan menggunakan Sho’ / Wasaq yang ada pada jaman Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam, maka dihimbau kepada kaum muslimin apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan berat kadar nishob, agar mengambil kadar yang ukurannya telah diyakini tidak kurang dari kadar yang telah ditentukan Syara’. ( Fathul Wahhab 1/114 dan S. Taufiq:41)

SINGKATAN NAMA-NAMA ULAMA’

NO SINGKATAN NAMA ULAMA’

 1.  ر م Syihâb ad-Dîn Ahmad bin Hamzah

( ar-Ramly al-Kabîr ).

 • مـر Syams ad-Dîn Muhammad bin Ahmad

( ar-Ramly As- Saghîr 919 – 1004 H. )

 • حـج Ibn Hajar al-Haitamy ( 909 – 973 H. )
 • خـط Al-Khathîb as-Syirbîny ( … – 977 H. )
 • ز ي Nûr ad-Dîn ‘Ali az-Zayâdy atau az-Ziyâdy ( … – 1024 H.).
 • س م / س ب Syihâb ad-Din bin Qâsîm al-Abâdy

( 964 – 922 / 994 H.)

 • ظ ب Nashîr ad-Dîn Manshûr at-Thablawy ( … – 1014 H.).
 • ب ر Abû Abdillâh Muhammad bin Abd ad-Daim Al-Barmawy
baca juga :  Silsilah Tadabbur Al-Quran

( 763 – 831 H.).

 • با ج Al-Baijury ( 1198 – 1277 H.).
 • أ ج Al- ‘Allâmah ‘Athiyyatullâh bin Athiyah al-Burhân

( … – 190 H.).

 • ح ف Asy-Syamsu Muhammad bin Sâlim al-Hafnawy

( 1101 – 1181 H.).

 • ش ق / ش ر ق Abdullâh bin Hijâz bin Ibrâhîm as-Syarqawy

( 1150 – 1226 / 1227 H.).

 • حا ل / ح ل Nûr ad-Dîn ‘Ali bin Ibrâhîm al-Halaby

( 975 – 1044 H.).

 • ع ش ‘Ali Syibramalisy; Nûr ad-Dîn Abû Dliyâ’ ‘Ali bin ‘Ali

( 997 – 1087 H.).

 • ق ل Syihâb ad-Din Ahmad bin Salâmah al-Qulyûby

( … – 1069 H.).

 • س ل Sulthân bin Ahmad al-Mazâkhi ( 985 – 1075 H.).
 • ع ن Muhammad al-‘Inâni ( … – 1098 H.).
 • ب ج Sulaimân bin Muhammad bin ‘Umar al- Bujairamy.
 • خ ض Syamsu Muhammad Syaubary al-Khadry

( 977 – 1069 H.).

 • م د Hasan bin ‘Ali Ahmad al-Mudâbiry ( … – 1170 H.).
 • ع ب / ع ب د Abd al-Hamid; asy-Syekh Abd al-Hamid

ad-Daghistâny.

 • أ ط Muhammad bin Manshûr al-Ithfihy al-Mishry.
 • ي As-Sayyid bin Abdullâh bin ‘Umar al-Alawy

( 1209 – 1265 H.)

 • ك / ك ر Asy-Syekh Muhammad bin Sulaimân al-Kurdy

( … – 1194 H.).

 

Wallohu a’lam bish-showab

Akhukum,
Al-Faqiir ilallah Abu Ibraahim

Editor: Adnan Aliyyudin

(Visited 109 times, 1 visits today)
Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *