Bahayanya Salah Faham Terhadap Qaul Ulama

  • oleh

Imam Abu Hanifah berkata,

هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي أحسن منه قبلناه.

“Inilah pendapatku, dan inilah yang paling baik menurut penilaianku. Kalau ada orang lain menyampaikan pendapat yang lebih baik dari pada pendapatku, kami akan menerimanya.”

Imam Malik berkata,

إنما أنا بشر أصيب وأخطىء، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة

“Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa (bukan Nabi) yang bisa benar dan bisa pula salah. Oleh karena itu bantahlah pendapatku atas dasar Quran dan Sunnah.”

Imam Asy-Syaafi’iy berkata,

إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، فإذا رأيت الحجة موضوعة علي الطريق فهو فولي.

“Jika telah shahih suatu hadits, maka lemparkan perkataanku ke dinding, dan apabila kamu melihat suatu hujjah didasarkan atas jalan yg benar, maka itulah pendapatku.”

Imam

-sponsor-
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata,

لا تقلدني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا، من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال..

“Janganlah kalian bertaqlid padaku, jangan pula taqlid pada Malik, Asy-Syaafi’iy, Ats-Tsauriy! teruskanlah kalian belajar sebagaimana kami pun belajar. Diantara tanda sedikitnya ilmu seseorang ialah menaqlidkan pemahaman agamanya pada orang lain…”

Orang awam mengira kalau aqwaal di atas semua ditujukan untuk mereka..

Padahal aqwaal di atas ditujukan pada para ‘Aalim, para ulama dan penuntut ilmu yg faham dalil dan pendalilan…

baca juga :  Jika Calon Mertua Keberatan Kita Memakai Cadar ?

Hingga banyak orang awam suudzhdzhan pada para ulama, suudzhdzhan pada Madzaahib arba’ah (Madzhab fiqh yang 4) seakan-akan mereka tidak berpijak pada dalil dan tidak mengikuti sunnah…

Hingga banyak orang awam tak faham Nushush, baik dari Quran maupun Sunnah, mengambil secara dzhahir, tanpa ilmu dan serampangan, kemudian menyalahkan secara membabi buta tanpa hujjah yang benar dan dalil yang terang..

Atau mereka secara serampangan menetapkan sesuatu tanpa kaidah yg benar…

Ini beberapa hal yang patut disayangkan. Padahal jika kita mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam, maka beliau menyeru dengan ilmu dan bahkan semua Nabi menyeru di atas bashirah (ilmu), begitu pula yang mengikuti jalan mereka..

Allah berfirman,

ﻗُﻞْ ﻫَٰﺬِﻩِ ﺳَﺒِﻴﻠِﻲ ﺃَﺩْﻋُﻮ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ۚ ﻋَﻠَﻰٰ ﺑَﺼِﻴﺮَﺓٍ ﺃَﻧَﺎ ﻭَﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻌَﻨِﻲ ۖ ﻭَﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ

“Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (Yusuf: 108)

Semoga Allah mengangkat kejahilan dari kita dan menyelamatkan kita darinya serta kaum muslimin… Aamiin


Wallahu a’lam wa waliyyut taufiiq


Akhukum,
Al-Faqiir ilallah Abu Hazim Mochamad Teguh Azhar, Lc., S.Kom.I. (Mudir Ma’had Daar El ‘Ilmi)

Editor: Adnan Aliyyudin

(Visited 66 times, 1 visits today)
Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *